Home > Faq > Krijg ik een Incert certificaat? De verzekering vraagt hier om.

Krijg ik een Incert certificaat? De verzekering vraagt hier om.

Ons systeem voldoet aan de geldende normen van graad 2 zonder te voldoen aan het Incert-attest 1:
  1. Graad 2 eist, volgens de normen geen verbinding met een alarmcentrale, toch is ons systeem steeds verbonden met een centrale.
  2. De alarmcentrale is 24/7 verbonden met het alarmsysteem door een dubbel communicatiesysteem: GPRS + Internet.
  3. Ons systeem biedt de mogelijkheid elke twijfel bij alarm weg te nemen aan de hand van beeldmateriaal, wat een snelle interventie van de politie mogelijk maakt (Incert voorziet dit niet).
  4. Bij een alarmsysteem voorzien van fotodetectoren zorgt Securitas Direct voor gratis interventies van een surveillant ter plaatse (Incert stelt dit alleen voor vanaf graad 4).
  5. De centrale (hart en brein van het systeem) wordt steeds geïnstalleerd in een beveiligde zone binnen uw woning (net zoals de eisen van Incert).
  6. Securitas Direct beschikt over een alarmcentrale erkend door het Ministerie van Binnenlandse zaken. De alarmen worden steeds opgevolgd door een alarmoperator in tegenstelling tot het notificatiesysteem (SMS) dat Incert voorschrijft.
  7. Onze alarmsystemen zijn eveneens herkend en erkend door de Europese Commissie via het label CE. Dit is de norm die opgelegd is voor alle staten die lid zijn van de Europese Unie.
  8. Ons systeem beschikt over een SOS systeem voor noodgevallen. Dit zorgt voor een vlugge en adequate interventie.
Dit is het overzicht van alle voordelen die in uw beveiligingsconcept inbegrepen zijn.
 
Onze systemen zijn vergelijkbaar met de Incert-gecertifieerde systemen met graad 2 met de bijkomstige voordelen zoals omschreven in punten 3 en 4.
 
Wij kunnen u een verzekeringsattest aanleveren dat aangeeft dat u aangesloten bent bij een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende alarmcentrale.